top

Effecten van onderwaterdrains in peilvak 9 van polder Groot-Wilnis Vinkeveen

Thema's

Publicatie

18 januari 2021

Auteurs

Rob Hendriks (WUR), Jan van den Akker (WUR)

Voor veenweidegebied peilvak 9 in polder Groot Wilnis-Vinkeveen is voorgenomen om de bodemdaling sterk te verminderen. Een van de mogelijkheden om dit te bereiken is de grootschalige aanleg van onderwaterdrains. Daarom heeft de provincie Utrecht besloten een verkennende modelstudie te laten uitvoeren met als doel de positieve en negatieve effecten, op de lange en korte termijn, van grootschalige toepassing van onderwaterdrains in Peilvak 9 meer onderbouwd te kunnen afwegen.