top

Eindrapportage Innovatieprogramma Veen

Thema's

Publicatie

18 september 2022

Met het Innovatieprogramma Veen (IPV) proberen de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken en de natuurbeheerorganisatie Landschap Noord-Holland de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. Met een praktische aanpak, gestoeld op een economische basis voor de landbouw, vinden experimenten plaats met nieuwe typen van bedrijfsvoering.