top

Factsheet MKBA

Thema's

Publicatie

5 januari 2023

Auteurs

Andre Wooning

In opdracht van

KBF

In de inventarisatie zijn zo veel mogelijk bestaande MKBA-studies over bodemdaling verzameld en bestudeerd. Hiervoor zijn partijen geraadpleegd die betrokken zijn bij het uitvoeren van MKBA’s over bodemdaling in Nederland, waaronder Deltares, de Unie van Waterschappen en het Platform Slappe Bodem. De bestaande MKBA-studies hebben geleid tot meerdere openbare publicaties die onder andere te vinden zijn bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Uit deze onderzoeken zijn een aantal facts gedistilleerd.