top

Funderingen en bodemdaling in Friesland

Thema's

Publicatie

20 september 2020

In opdracht van

Wetterskip Fryslan

Advies Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) over een wegzakkend huis in Friesland. Het Wetterskip Fryslân werkt aan een aanpak. Maar zij willen eerst de resultaten van pilots en onderzoeken afwachten.