top

Funderingen en bodemdaling in Friesland

Thema's

Publicatie

20 september 2020

In opdracht van

Weterskip Fryslan

Advies van het Kennis Centrum Aanpak Fundering over een wegzakkend huis in Friesland. Het Wetterskip Fryslân werkt aan een aanpak. Maar zij willen eerst resultaten van pilots en onderzoeken afwachten