top

Gouda stevige stad

Thema's

Publicatie

18 september 2020

In opdracht van

Gemeente Gouda

Kaderplan Bodemdaling Binnenstad, Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland, Ontwerp januari 2020

De historische binnenstad van Gouda is gebouwd op slappe bodem. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee op het gebied van de boven- en ondergrondse infrastructuur en waterbeheer, woningen en erfgoed. In het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB) is beschreven op welke wijze de huidige wateroverlast wordt teruggebracht en nieuwe wateroverlast wordt voorkomen. Bovendien is er een onderzoeksagenda opgesteld.