top

Governance bodemdaling: handelingsperspectieven

Thema's

Publicatie

1 februari 2019

Auteurs

Saskia Hommes, Nishchal Sardjoe, William Voorberg, Jard Ykema, Gerald Jan Ellen

In opdracht van

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

In een onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Deltares en de Erasmus Governance Design Studio in opdracht van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond is antwoord gegeven op de vraag ‘Welke handelingsperspectieven t.a.v. governance zijn te ontwikkelen en bruikbaar voor omgaan met bodemdaling in stedelijk en landelijk gebied?’ Hierbij is een methodiek uitgewerkt waarmee handelingsperspectieven voor bodemdaling kunnen worden ontwikkeld. De gebruikte casestudies zijn: Zaanstad en Rotterdam.