top

Groene Hart Regio Informatievoorziening Bodembeweging (GHRIB) Deel 2: Uitgangspunten en globaal ontwerp

Thema's

Publicatie

30 juni 2023

Auteurs

Gerrit Hendriksen, Rob van der Krogt, Steven Fruijtier, Renée Theunissen i.s.m. Kim Cohen (Universiteit Utrecht)

In opdracht van

Provincie Zuid Holland

Met dit project is een beeld geschetst hoe een informatievoorziening voor bodemdalings vraagstukken in het Groene Hart (verder aangeduid als GHRIB), ook is uit te breiden naar nationaal niveau. Belangrijk uitgangspunt is dat er behoefte is aan een informatievoorziening die centraal toegankelijk is, maar in haar opzet ook koppelingen kan leggen met andere relevante informatiesystemen of registers, vanuit het principe ‘data bij de bron’.

Behalve oplossingen voor opslag van en toegang tot data en informatie omvat een integraal informatiesysteem ook andere functies, zoals services, waarmee gegevens kunnen worden uitgewisseld, visualisatie functies, toegang tot (reken- )applicaties, toolboxen en achterliggende kennis bij organisaties en/of personen.