top

Haalbaarheidsstudie Klei voor behoud van veen

Thema's

Publicatie

18 september 2018

Auteurs

Maaike van Agtmaal, Joachim Deru, Frank Lenssinck

In opdracht van

Louis Bolk instituut en Veenweide informatie centrum

In 2018 is in het laboratorium de haalbaarheidsstudie Klei voor behoud veen verricht die liet zien dat de aanpak met klei perspectief heeft. In de rapportage lees je meer over de resultaten van deze haalbaarheidsstudie. Het betreft een deskstudie naar de randvoorwaarden voor het toepassen van klei, een laboratoriumstudie naar de kwaliteit van diverse kleisoorten, het opzetten van voorbereidende laboratoriumtoetsen en het ontwikkelen van een meetmethode.