top

Het Friese waterschap heeft nog geen plan tegen de bodemdaling

Thema's

Publicatie

11 mei 2019

In opdracht van

Wetterskip Fryslan

Het Wetterskip Fryslân werkt aan een aanpak. Zij willen resultaten van pilots en onderzoeken afwachten. De verschillende tegenstrijdige belangen komen in deze uitzending van het televisieprogramma Nieuwsuur aan bod.