top

Het voorspellen van bodemdaling en een nieuw ondergrondmiddel

Thema's

Publicatie

20 maart 2021

Auteurs

Jasper Monster, Gebiedsontwikkeling.nu

Het voorspellen van bodemdaling en een ondergrondmodel van het Groene Hart. Prognoses van bodemdaling met rekenmodellen spelen een essentiële rol in de besluitvorming rondom bodemdaling en bij de bepaling van handelingsperspectieven.