top

Het voorspellen van bodemdaling en een nieuw ondergrondmiddel

Thema's

Publicatie

20 maart 2021

Auteurs

Jasper Monster, Gebiedsontwikkeling.nu

Het voorspellen van bodemdaling en een ondergrondmodel van het Groene Hart. Prognoses van bodemdaling met rekenmodellen spelen een essentiële rol in de besluitvorming rondom bodemdaling en bij de bepaling van handelingsperspectieven.

 

In veenweidegebied nemen overheden en beleidsmakers hun besluiten graag met betrouwbare voorspellingen van bodemdaling. Denk aan zettingen bij bouwprojecten, maar ook aan voorspellingen van maaiveldhoogtes over de komende decennia. De kwaliteit van voorspellingen hangt sterk af van beschikbaarheid van ondergrondinformatie en juistheid van gebruikte rekenwijzen.

 

Binnen dit project willen we het rekeninstrumentarium voor voorspellingen van bodemdaling verbeteren. Voor de regio van het Groene Hart zetten we in op meerdere fronten: nauwkeurigere informatie over de verdeling van slappe bodemlagen in de ondergrond (geologisch model), toetsing van gebruikte rekenwijzen en verbetering van de parametrisatie en eventueel de procesbeschrijving van de rekenmodellen.

Bij het voorspellen van de toekomstige bodemdaling zou je idealiter moeten starten met de actuele bodemdalingssnelheid. Om deze beter vast te kunnen stellen, hebben we binnen het project een methode ontwikkeld waarin de parametrisatie van een voorspellingsmodel gebeurt op basis van radarsatellietdata (InSAR) .

 

Recente metingen laten zien dat het maaiveld in een bodemdalingsgebied per seizoen, en vaak zelfs per dag, op en neer beweegt (onderzoek hieraan is vastgelegd in deze rapportage). In het ‘project bodemdaling in kaart en kijken in de bodem’ worden deze bewegingen ook in het Groene Hart in beeld gebracht. Met een uitgevoerde modelstudie kunnen we verklaren hoe die bewegingen ontstaan en dat ze deels modelmatig zijn te voorspellen.

 

Een van de belangrijke componenten van bodemdaling is samendrukking van slappe bodemlagen. Met laboratoriumproeven hebben we gekeken naar de effecten van kleine belastingen, bijvoorbeeld aanpassingen in het waterbeheer. De eerste resultaten van laboratoriumproeven lijken erop te duiden dat de huidige rekenwijze, om hier rekening mee te houden, onnauwkeurig is.