top

Hoe veengrond veel waterschappen zorgen baart

Thema's

Publicatie

10 maart 2019

In opdracht van

Nieuwsuur

Een televisieserie van Nieuwsuur die het dilemma behandelt tussen het water hoog houden om bodemdaling tegen te gaan of het verlagen van de grondwaterstand zodat vee in de weide kan lopen. Er wordt onder andere ingegaan op natte teelten als mogelijke oplossing, voor welke oplossingen verschillende waterschappen kiezen en hoe boeren omgaan met het probleem door onder andere onderwaterdrainage systemen aan te leggen.