top

Hoogwaterboerderij, KTC Zegveld doet onderzoek

Thema's

Publicatie

18 januari 2021

In opdracht van

KTC Zegveld

Kun je boeren bij een hogere grondwaterstand? Wat betekent een hoge grondwaterstand voor bodem, gewas en koeien? Net als arbeid en inkomen en duurzaamheidsdoelen voor klimaat en milieu, belangrijke voorwaarden voor agrarisch ondernemen. Op de Hoogwaterboerderij verkent KTC Zegveld de mogelijkheden voor een bedrijf met melkvee met een minimale klimaatimpact. Wat werkt wél en wat niet? Daarvoor worden niet alleen kennis, techniek en innovatie ingezet, maar ook de samenwerkingskracht van onderzoek, praktijk, waterschappen en overheden.