top

Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder Zeevang

Thema's

Publicatie

18 september 2020

Auteurs

Idse Hoving en Derk-Jan Marsman

Dit is een project van de WUR en het Hoogheemraadschap Hollands Noorder-Kwartier waarin het effect van verlaging van het slootpeil in combinatie met onderwaterdrains op bodemdaling en de landbouwkundige omstandigheden in de polder Zeevang wordt onderzocht. Doel is om inzicht te krijgen in de effecten van het toepassen van onderwaterdrains bij een zomer- en winterpeil in polder Zeevang.