top

Leidraad 2: IBOR- coaching, Urgentiedocument; Pragmatisch werken aan bodemdaling in bebouwd gebied

Thema's

Publicatie

9 september 2022

Auteurs

Corne Nijburg

In opdracht van

KBF

Binnen de deelexpeditie Coaching IBOR Bodemdalingproof is gewerkt aan een set van vijf handzame leidraden. Deze producten dragen bij aan het programmatisch werken aan bodemdaling in bebouwd gebied en helpen bij het inbedden van de aanpak in de organisatie.

Leidraad 2: Deze notitie is te gebruiken als voorbeeldtekst in een bestuurs- en/of beleidsdocument.