top

Leidraad 3: IBOR- coaching ‘Financiën voor gemeenten met bodemdaling’

Thema's

Publicatie

5 oktober 2022

Binnen de deelexpeditie Coaching IBOR Bodemdalingproof is gewerkt aan een set van vijf handzame leidraden. Deze producten dragen bij aan het programmatisch werken aan bodemdaling in bebouwd gebied en helpen bij het inbedden van de aanpak in de organisatie.

Leidraad 3: Deze notitie beschrijft welke financiële aspecten en omwenteling nodig zijn voor een duurzaam beheer van de openbare ruimte.