top

IBOR Coaching, Leidraad 5: de bibliotheek coaching documenten

Thema's

Publicatie

5 oktober 2022

Binnen de deelexpeditie Coaching IBOR Bodemdalingproof is gewerkt aan een set van vijf handzame leidraden. Deze producten dragen bij aan het programmatisch werken aan bodemdaling in bebouwd gebied en helpen bij het inbedden van de aanpak in de organisatie.

Leidraad 5: Via deze Excel hebben gemeenten toegang tot een schat aan voorbeelden van andere gemeenten: van raadsinformatiebrieven tot presentatie voor bewoners, van tools tot achtergronddocumenten. 

 

Stuur een mail naar info@kbf.nl om het Excel document  te ontvangen.