top

Kaderplan Bodemdaling Binnenstad Gouda, Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland, 2020

Thema's

Publicatie

18 september 2021

In opdracht van

Gemeente Gouda

De historische binnenstad van Gouda is gebouwd op slappe bodem. Dit brengt grote uitdagingen met zich op het gebied van boven- en ondergrondse infrastructuur en waterbeheer, woningen en erfgoed. In het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB) is beschreven op welke wijze de huidige wateroverlast wordt teruggebracht, nieuwe wateroverlast wordt voorkomen. Bovendien is er een onderzoeksagenda opgesteld.