top

Kosten en baten bodemdaling in het stedelijke gebied, gemeente Gouda

Thema's

Publicatie

20 september 2020

In opdracht van

Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap Rijnland

Over de economische gevolgen van bodemdaling in stedelijke gebieden is nog weinig bekend. Gevoelsmatig is wel duidelijk dat in dalende gebieden de kosten van beheer en onderhoud aan infrastructuur en andere fysieke ‘assets’ (zoals gebouwen, monumentale bomen) significant hoger zijn, maar een helder beeld van de overall economische schade en de sturende mechanismen die schade veroorzaken is er niet.