top

Lisdoddeteelt in de Burkmeer

Thema's

Publicatie

18 november 2021

Auteurs

Ed Buijs

Amsterdam heeft de ambitie om bodemdaling tegen te gaan en de biodiversiteit te vergroten. Door bodemdaling droogt het veen uit, waardoor de bodem daalt en er meer CO2 wordt uitgestoten. Lisdoddeteelt is mogelijk een manier om de CO2- uitstoot te verminderen en de bodem te beschermen. Daarnaast kan lisdodde gebruikt worden als duurzaam bouwmateriaal en een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Deze pilot onderzoekt of er een businesscase te ontwikkelen is voor de teelt van lisdodde.