top

Markt en ketenvorming lisdodden

Thema's

Publicatie

18 september 2022

Het Innovatie Programma Veen en het Veenweiden Innovatiecentrum onderzochten in 2021 de markt en afzetmogelijkheden voor lisdodde.