top

Methodiek aanpak bodemdaling, Bodemplus

Thema's

Publicatie

20 september 2016

Auteurs

Roelof Westerhof, Hans Slootweg, Bernardien Tiehatten

In opdracht van

UP bodem en ondergrond

Met dit governance rapport wordt een methodiek aangereikt waarmee handelingsperspectieven voor de omgang met bodemdaling kunnen worden ontwikkeld. De aanpak is ontwikkeld en getoetst in drie praktijkcases: Zaanstad, Rotterdam en de Middelburg- en Tempelpolder. In het bekostigingsrapport worden de huidige en toekomstige mogelijkheden voor de bekostiging van de aanpak van bodemdaling beschreven. In het techniek rapport wordt beschreven wat de handelingsperspectieven zijn voor alternatieve gewassen (natte teelten), rekening houdend met economische mogelijkheden (de productieketen) en fysieke eigenschappen.