top

MKBA remming bodemdaling Friese veenweidegebied

Thema's

Publicatie

20 januari 2021

Auteurs

Theunis Osinga, Wetterskip Fryslân

In opdracht van

Provinsje Fryslân

Is het maatschappelijk verantwoord om de bodemdaling in het Friese veenweidegebied te remmen? Zo ja, wat is dan de meest aantrekkelijke koers voor de lange termijn? Middels een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) is in kaart gebracht of investeren in remming van bodemdaling loont.