top

Tool: Kosten en Baten

Thema's

Publicatie

5 oktober 2022

My First MKBA. Een MKBA vergelijkt kosten én maatschappelijke effecten van verschillende oplossingen. Deze Tool helpt je een MKBA op te zetten, eerst kwalitatief dan kwantitatief. Stap voor stap krijg je meer grip op je project.