top

Onderzoek conserveringsmethoden (grenen)houten paalfunderingen

Thema's

Publicatie

20 maart 2022

Auteurs

KCAF

In opdracht van het KCAF onderzoekt Stichting Hout Research (SHR) de mogelijkheid om bacterieaantasting van houten funderingspalen onder water tegen te gaan. Het doel is dat op termijn een dergelijke methode kan worden toegepast tegen relatief geringe kosten, waarmee kostbaar herstel kan worden voorkomen of uitgesteld.