top

Oude Ade – Land van Ons, groots 10-jarig onderzoek

Thema's

Publicatie

20 december 2021

Auteurs

Louis van der Meché, perceelcoordinator: p.c.oudade@landvanons.nl Maarten Schrama, m.j.j.schrama@cml.leidenuniv.nl

In opdracht van

Land van Ons

Het onderzoek ‘PolderLab Vrouw Venne’, vindt plaats in het noordelijk deel van de Vrouwe Vennepolder nabij Oud Ade. Het onderzoek is gericht op bodemkwaliteit en diverse gewasteelten, biodiversiteit en koolstofvastlegging, tegengaan van bodemdaling, recreatie en voedselvoorziening voor de omliggende gemeenten. Land van Ons gaat een groots tienjarig durend onderzoek uitvoeren met de Leidse Universiteit en de regio Holland Rijnland. Het onderzoek is op 9 september 2021 officieel van start gegaan.