top

Places of hope – Toekomst veenweide Fryslân

Thema's

Publicatie

18 december 2018

In het licht van klimaatverandering is het op termijn nodig om meer ruimte voor water in het Lage Midden van Fryslân te creëren. Ruimte om water te kunnen bergen in natte tijden, maar ook ruimte om water in droge perioden beschikbaar te hebben. En meer water om verzakking van huizen en wegen tegen te gaan.