top

Precisiewatermanagement – onderzoek naar drukdrainage in Zegveld

Thema's

Publicatie

18 december 2018

Auteurs

Idse Hoving

In dit project werkten verschillende partijen samen om inzicht te verkrijgen in het effect van onderwaterdrains met putbemaling op het grondwaterstandsverloop, het watergebruik en de grasopbrengst getest.