top

Proeftuin De Welle

Thema's

Publicatie

20 januari 2021

Auteurs

Niek Bosma (Wetterskip Fryslân) en Klaas Kooistra (extern projectleider)

In opdracht van

Provincie Friesland

In de proeftuin De Welle worden proeven met onderwaterdrainage uitgevoerd om inzicht te krijgen of percelen met hogere waterstanden in te passen zijn in het bedrijfssysteem van veehouderijbedrijven.