top

Project Vloed

Thema's

Publicatie

20 augustus 2021

Auteurs

Grietje Hofman, Ronnie Vos en Diederik van Dullemen

In opdracht van

Provincie Groningen

Dit project onderzoekt of de effecten van bodemdaling, veenoxidatie en verzilting kunnen worden tegengegaan met slib uit de Eems-Dollard. Ook werd onderzocht of de zeedijken langs de Dollard met slib kunnen worden versterkt.