top

Projectomschrijving van een Deskstudie effecten kunstmest op veenoxidatie

Thema's

Publicatie

17 december 2018

Auteurs

Truus Steenbruggen

In opdracht van

Provincie Friesland

Om de veenoxidatie te vertragen in combinatie met (een vorm van) landbouw, zijn voor het Friese veenweidegebied verschillende kennis- en innovatieprojecten uitgevoerd. Daarbij is de vraag gesteld wat de invloed van kunstmest op veenoxidatie en broeikasgasemissie is.