top

Projectomschrijving van onderzoek naar compactie van veen

Thema's

Publicatie

17 januari 2021

Auteurs

Gilles Erkens en Esther Stouthamer

In opdracht van

Gemeente Woerden

In bebouwd gebied waar bodemdaling een rol speelt is het van belang te weten hoe veel (en met welke snelheid) de bodem nog kan gaan dalen. 

Er wordt hier antwoord gegeven op de vraag ‘Op welke manier ontwikkelt veencompactie zich in de tijd bij toenemende belasting en hoe kan deze worden voorspeld met de veencompatiecurve’. Met deze informatie kunnen beslissingen en maatregelen worden geoptimaliseerd.