top

Restveengebied in transitie, gemeente Zuidplas

Thema's

Publicatie

6 december 2021

Auteurs

Bert Mens, Provincie Zuid Holland

In opdracht van

Provincie Zuid Holland, gemeente Zuidplas

Het restveengebied in gemeente Zuidplas was voorheen een klassiek agrarisch veenweidelandschap. Inmiddels ligt het zo laag dat de bodem instabiel is en daardoor scheurt/open barst. De bodemdaling kan alleen tijdelijk worden tegengegaan en het grondwaterpeil kan hier niet worden aangepast aan de daling.

Dat vraagt om een andere, langer houdbare vorm van landgebruik. Eerder onderzoek gaf daar al mogelijkheden voor aan. Dit project focust met verschillende pilots op de eerste stap in de overgang naar een toekomstbestendig multifunctioneel landschap met natuur- en waterfuncties.