top

Scenariostudie kaderplan bodemdaling binnenstad Gouda

Thema's

Publicatie

20 december 2018

Auteurs

Maarten Groenendijk

In opdracht van

Gemeente Gouda

Aangezien het waterbeheer en de bodemdaling in het projectgebied veel belangen raakt, zal een open scenariostudie worden uitgevoerd. Diverse belanghebbenden zullen op belangrijke momenten worden geïnformeerd en geconsulteerd over scenario’s van het KBB, de varianten, het afwegingskader en de resultaten. In het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB) is beschreven op welke wijze de huidige wateroverlast wordt teruggebracht, nieuwe wateroverlast wordt voorkomen en er is een onderzoeksagenda opgesteld.