top

Standaard actief grondwaterpeilbeheer

Thema's

Publicatie

20 maart 2022

In opdracht van

Fugro en Aveco de Bondt

De schade door droogte in stedelijk gebied loopt in de tientallen miljarden euro tot 2050 en is groter dan de schade door wateroverlast. Klimaatverandering en droogte versnelt en vergroot deze schades. Bodemdaling leidt tot schade aan alle vormen van boven- en ondergrondse infrastructuur (wegen, stoepen, pleinen, openbaar groen, particuliere tuinen, riolering, kabels en leidingen, kunstwerken en erfgoed). Een oplossing hiervoor kan actief grondwaterpeilbeheer zijn. Grondwater is essentieel voor het gebruik en beheer van onze leefomgeving. Fluctuaties (hoog én laag) kunnen leiden tot verzakking van wegen en riolen, schade aan groen, vocht in woningen en verzakking van woningen. Maar het biedt ook kansen. Om water op natuurlijke wijze te bufferen bijvoorbeeld. Afgelopen 40 jaar hebben we dan ook waardevolle ervaring opgedaan met drainage-infiltratiesystemen. Sinds 2017 is deze kennis, geïnitieerd door DPRA, verder uitgebreid onder de naam Actief GrondWaterPeilbeheer (AGWP) in bebouwd gebied. In februari 2022 heeft de deelexpeditie een Standaard voor een ‘actief grondwaterpeilbeheer’-systeem opgeleverd.