top

Toekomstbestendige polder Lange Weide

Thema's

Publicatie

18 januari 2021

Auteurs

Annette van Schie (HDSR)

Veenafbraak veroorzaakt onder andere bodemdaling, uitstoot van broeikasgassen, een stijging in waterbeheerskosten en vermindering van de waterkwaliteit. Deze gevolgen kunnen worden geremd door het toepassen van onderwaterdrainage. De kern van het project bestaat uit de grootschalige toepassing van onderwaterdrainage (310 ha) in één polder: Lange Weide.