top

Veldonderzoek effecten bodemmaatregelen op veenoxidatie

Publicatie

20 april 2018

Auteurs

Truus Steenbruggen, Niek Bosma

In opdracht van

Wetterskip Fryslan, provincie Friesland

Uit een literatuurverkenning van de WUR blijkt dat er  nog maar weinig bekend is over de effecten op bodemdaling door veenoxidatie. Het betreft een onderwerp waaraan nog veel te meten is. Binnen de Praktijkproeven Onderwaterdrainage in het Friese veenweidegebied is daarmee in 2018 gestart.