top

Verkenning mogelijkheden bekostiging bodemdaling

Thema's

Publicatie

18 juli 2018

Auteurs

Roel van Gerwen en Bernardien Tiehatten

In dit rapport staat het ontsluiten van de mogelijke arrangementen voor de bekostiging van de aanpak van bodemdaling centraal. Verder wordt antwoord gegeven op belangrijke vragen als ‘welke bouwstenen zijn er nodig voor een toekomstbestendige gebiedsinrichting’, ‘hoe gaan we die bouwstenen realiseren’, ‘wie speelt daarbij een rol’ en ‘wat heb je ervoor nodig’. Daarnaast vind je hier een aantal cases en andere uiterst bruikbare informatie.