top

Video over de teelt van lisdodde – vervolg van het project

Thema's

Publicatie

18 september 2021

In opdracht van

Water, Land en Dijken

Lisdodde kan worden geteeld om bodemdaling tegen te gaan. Innovatieprogramma Veen heeft een aantal proefvakken met kleine en grote lisdodde, een inheemse plant in het veenweidegebied. Er is op verschillende manieren geoogst en de bevindingen zijn positief.