top

Webinar Lisdoddeteelt in het Nederlandse veenweidegebied: waar staan we?

Thema's

Publicatie

5 oktober 2021

De afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken gedaan naar de teelt van lisdodde als maatregel tegen bodemdaling en broeikasgasemissie uit veenweiden. Ook staan er nieuwe pilots in de steigers op dit gebied. Maar wat weten we op dit moment eigenlijk al over lisdoddeteelt in Nederland en wat weten we nog niet? Levert lisdodde een kansrijk alternatief product van veenbodems, en hoe zit het met de uitstoot van broeikasgassen? Deze en andere vragen werden beantwoord in het webinar Lisdoddeteelt in het Nederlandse veenweidegebied: waar staan we?

 

Vragen en antwoorden uit het webinar

 

Wat kwam er aan bod:

• Presentator Pui Mee Chan, (STOWA/programmaleider NOBV) ging onder andere in gesprek met Ed Buijs (Gemeente Amsterdam) over de pilot in de Burkmeer;

 

• Jeroen Pijlman, onderzoeker duurzame veehouderij bij het Louis Bolk Instituut en projectleider van Veen, voer en verder II, gaf een overzicht van pilots in Nederland. Meer informatie over Veen voer en verder is hier te vinden: Veen, voer en verder I: Eindrapportbrochurefactsheet

 

• Gerben Nij Bijvank (The Spring Company) ging in op de markt en afzetmogelijkheden voor lisdodde, die hij heeft onderzocht namens het Innovatie Programma Veen en het Veenweiden Innovatiecentrum. Bekijk hier het rapport Markt en ketenvorming lisdodden.

 

• Marle de Jong gaf een toelichting op de life cycle assessment (LCA) van lisdodde als isolatieplaatmateriaal welke zij vanuit de Universiteit Utrecht samen met o.a. Jeroen Pijlman en Ollie van Hal, onderzoeker duurzame veehouderij & agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut, heeft uitgewerkt. Bekijk hier het rapport Paludiculture as paludifuture on Dutch Peatlands.

 

• Youri Egas (KTC Zegveld) bracht de aanleg van een perceel lisdodde, oogstmethoden en draagkracht van lisdodde in beeld; deze video is hier terug te kijken;

 

• Jeroen Pijlman en Monique Bestman zoomden in op onder meer zaaien, aanplanten, oogstmoment, nutriënten en water;

 

• Merit van den Berg, onderzoeker aan de Vrije Universiteit en betrokken bij het NOBV, ging in op broeikasgasemissies bij lisdoddeteelt.