top

Webinar NOBV Haalbaarheidsstudies, Governance en peilbeheer peilbesluit

Thema's

Publicatie

9 juni 2021

In dit webinar gaat Pui Mee Chan (STOWA/Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden) in gesprek met Simon Troost (Adviseur en eigenaar bij ‘t Salland Coaching & Advies) over welke ‘governance’-factoren de haalbaarheid van maatregelen beïnvloeden en welke kennis nodig is om keuzes te maken. Jurist Peter de Putter (directeur en adviseur bij Sterk Consulting) zal daarnaast ingaan op de mogelijkheden om peilbeheer in te zetten om bodemdaling tegen te gaan.