top

Webinarreeks robuuste watersystemen van Witteveen&Bos

Thema's

Publicatie

17 december 2020

In opdracht van

Witteveen+Bos

Meer specifiek: Het klimaat verandert en dat heeft effect op het watersysteem. Enerzijds stijgt de zeespiegel en anderzijds daalt de bodem in grote delen van Nederland nog sneller door droogte. De bodemdaling heeft effect op de agrarische sector, onze waterveiligheid en op het beheer en onderhoud van de bebouwde omgeving.