top

Werkveldkaart droogteadaptatie

Thema's

Publicatie

1 februari 2023

In opdracht van

RWS

Wat vraagt klimaatadaptatie van de toekomstige professional?

Met de geactualiseerde werkveldkaart geven experts op het gebied van bodem, water en ruimte de kennisbehoefte en uitdagingen weer op het gebied van ruimtelijke adaptatie en in het bijzonder het thema droogte. Dit zoals zij deze kennisbehoefte en uitdagingen agenderen voor toekomstige professionals. De huidige generatie professionals voorziet dat er in de toekomst meer en andere eisen zullen worden gesteld aan studenten van hogescholen en universiteiten. Zij adviseren hogescholen en universiteiten om hun opleidingen tegen het licht te houden en zo nodig aan te passen aan deze nieuwe uitdagingen. Dit om de nieuwe generatie studenten voldoende bagage mee te geven. In deze werkveldkaart wordt een overzicht gegeven van de (combinatie van) kennisvelden, houdingen en vaardigheden waarvan de huidige deskundigen verwachten dat hun opvolgers die nodig zullen hebben in het omgaan met de gevolgen van droogte als een van de gevolgen van de klimaatverandering. In dit document is een breed, maar niet uitputtend, overzicht aan kennisvelden, houdingen en vaardigheden samengebracht. Dit is een combinatie van wat er vanuit de verschillende werkgevers aan deskundigheid nodig wordt geacht.