top

Wetenschappelijke monitoring van innovatieve techniek in Kanis

Thema's

Publicatie

20 januari 2017

In opdracht van

Provincie Utrecht, Gemeente Woerden / Kanis

Er is in de gemeente Kanis een grondige analyse uitgevoerd van de historie, de bodem, het watersysteem, het verkeer en de ruimtelijke aspecten met betrekking tot de slappe bodem. In verschillende sessies en met behulp van de Life Cycle Costing (LCC)-benadering heeft men vervolgens vorm gegeven aan oplossingsrichtingen. Het resultaat van de analyse is dat het principe van een zettingsvrije constructie door het college is benoemd als basisoplossing voor de ondergrond.