top

Water, Bodem en Cultuurhistorie samen sturend bij stedelijke ontwikkeling (WBCS)

Deze deelexpeditie is een gezamenlijk initiatief van het KBF en het Gouds Watergilde. Het heeft als leidende gedachte dat bij besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen in stedelijk gebied niet alleen ‘Water en Bodem’ sturend zouden moeten zijn maar ook de Cultuurhistorie van het betreffende gebied. De inhoudelijke onderbouwing en motivering hiervan is beschreven in de position paper van deze deelexpeditie.

 

Bij de werksessies zijn naast het KBF en het Gouds Watergilde 13 organisaties vertegenwoordigd: de gemeenten Delft, Dordrecht, Rotterdam, Gouda en Leiden (via Erfgoed Leiden), de provincie Zuid-Holland, het Ministerie van I&W, het Waterschap Rivierenland, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Deltares, Bureau WB de Ruimte, de Hogeschool Saxion, en Campus Gouda. Een geslaagde mix van gebruikers en aanbieders van kennis op het gebied van zowel water en bodem als cultuurhistorie.

 

Deze deelexpeditie is een open community waaraan ook nieuwe partijen kunnen deelnemen.
Wilt u meer weten over deze deelexpeditie of wilt u zich aansluiten? Neem dan contact op met Tom Schilperoort of Corné Nijburg via info@kbf.nl.

 

Wilt u meer informatie over deze deelexpeditie, stuur dan een bericht naar Corné Nijburg via info@kbf.nl