top

Animatie veenafbraak, broeikasgasemissies en maatregelen

15 september 2022

Welke factoren zijn van invloed op het proces van veenafbraak? Wat weten we inmiddels over de effectiviteit van maatregelen en wat weten we nog niet? Eind vorig jaar leverde het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) de eerste bevindingen op en naar aanleiding daarvan heeft het NOBV een animatie ontwikkeld die laat zien welke factoren van invloed zijn en welke kennis er tot nu is opgedaan.

Op het YouTube-kanaal van het NOBV vind je de animatie in delen.