top

Betere prognoses met nieuwe Bodemdalingskaart Flevoland

8 april 2024

In Flevoland is de bodem sinds de drooglegging in de vorige eeuw flink gedaald, op sommige plaatsen ruim een meter. De gevolgen daarvan zijn op verschillende plaatsen goed te zien.

Provincie en waterschap willen de toekomstige bodemdaling veel beter in beeld hebben om goede beslissingen te kunnen nemen over gebiedsontwikkeling en watermaatregelen. Daarom vroegen zij drie kennisinstituten, Wageningen University and Research (WUR), Deltares en TNO om een nieuwe bodemdalingskaart op te stellen. Bij het maken van deze prognosekaart bleek dat actuele en hoogwaardige data cruciaal zijn.