top

Bijeenkomst KBF financiers en raad van toezicht

17 juli 2023

Op dinsdag 27 juni 2023 vond bij Kaasboerderij de Twee Hoeven in Haastrecht overleg plaats tussen de raad van toezicht en de financiers van het KBF.

Na de opening van de voorzitter van de raad van toezicht Hugo Gastkemper, gaf Corné Nijburg een terugblik naar 2022 en besprak het werkplan 2023.  Robert van Cleef en Rienk Schaafsma gaven presentaties over bodemdalingsbestendige nieuwbouw en de verbindende rol van bodemdaling in veenweidegebieden. Tevens werd een preview gegeven van de Bodemdalingsexperience die dit najaar geopend gaat worden in Arti Legi.

 

Als laatste werden de focuspunten van het KBF in 2024 besproken. We kijken terug naar een succesvolle bijeenkomst. De RvT en financiers vonden het erg fijn om met elkaar in gesprek te gaan, er zijn goede contacten gelegd en er is veel informatie uitgewisseld. Het KBF is op de goede weg en deze weg zal ook in 2024 verder vervolgd worden.