top

Bodemdaling en geotechniek, bijeenkomst 13-12-2022

15 december 2022

Op 13 december organiseerden het KBF, het COB platform Geotechniek, afdeling geotechniek van KIVI en het NWA-onderzoeksprogramma Living on Soft Soils (LOSS) een werksessie over bodemdaling en geotechniek. Voor de ‘grootste verbouwing van Nederland’ zijn adviesbureaus, leveranciers en aannemers nodig met stevige skills en de meest actuele kennis. Het LOSS onderzoeksprogramma doet in de periode 2020-2026 onder andere wetenschappelijk onderzoen naar de ontbrekende schakels van het mechanistisch begrip van de bodem op verschillende dieptes. Deze kennis is essentieel om het gedrag van de bodem goed te begrijpen en door te verlaten naar modellen, berekeningen en de praktijk. De centrale vraag in de werksessie was: Hoe kunnen we wetenschap en praktijk bij elkaar brengen en van elkaar leren?

Met 24 deelnemers hebben we de kennis en ervaringen gedeeld. Na een welkom door Corne Nijburg, directeur van het KBF, presenteerde Bernardien Tiehatten van LOSS haar visie op het verbinden van wetenschap en praktijk. Erik Kwast (Kwast Consult), nam ons mee in de praktijk van autonome bodemdaling en hoe je komt tot realistische zittingseisen. Daarna gaf Tom de Gast (postDoc binnen LOSS/TUDelft) een overzicht van het lopende onderzoek binnen LOSS en de eerste resultaten.

 

Een aantal wensen / ideeën die tijdens het delen van de kennis naar boven kwamen waren:

  • Betrek de praktijk meer bij het wetenschappelijk onderzoek, zodat de kennis eerder beschikbaar komt. Kan het KBF bijvoorbeeld ondersteunen bij het maken van factsheets over wetenschappelijke papers?
  • Hoe zorgen we ervoor dat geo-technische adviseurs eerder aan tafel komen bij nieuwbouwplannen en renovaties om de huidige faalkosten door onvoorziene bodemdaling te beperken. Een volgend werksessie kunnen we organiseren samen met opdrachtgevers. Het vraagt ook om goede communicatie met een aansprekend verhaal voor juist professionals die niet die geo-technische achtergrond hebben. Wat kunnen we leren van landschapsarchitecten die het wel lukt om een ontwerp te vertalen in een bestuurlijk aantrekkelijk verhaal?
  • Voor wat kleinere gemeenten met minder eigen geo-technische kennis in huis zouden we gebaad zijn met een meer uniforme aanpak om te komen tot een locatiekeuze of inrichtingseisen in de vorm van een handreiking. Dit kan ook helpen bij een beter uitvraag en meer creativiteit in de aanbiedingen.
  • We willen meer kennis van krimp en zwel gedrag van klei in relatie tot droogte. Vraag aan het KBF is om niet alleen naar veengebieden te kijken, maar ook naar kleigebieden.

 

 

Genoeg onderwerpen en enthousiasme om mee verder te gaan. Afgesproken is dat deze werksessie een vervolg gaat krijgen. Bovendien blijkt deze vorm goed te werken om wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen. We willen dat ook voor andere onderwerpen binnen bodemdaling en funderingen organiseren als daar behoefte aan is.

 

De presentatie van de bijeenkomst van 13-12-2022.

 

Meedoen?
Ben je geïnteresseerd in het vervolg, meld je dan aan bij Corne Nijburg.