top

Bodemdaling en Kabels en Leidingen van start in 2023

15 december 2022

Op 8 december 2023 organiseerden het KBF en het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) een sessie over ‘Kabels en leidingen en Bodemdaling’.

Onder aanvoering van Rudi Zoet (platformcoördinator COB) en Robert van Cleef (Coördinator stedelijk gebied KBF) heeft een brede vertegenwoordiging van netbeheerders, drinkwaterbedrijven, gemeenten, adviesbureaus e.d. meegedacht om te komen tot een project of deelexpeditie op het onderwerp ‘Bodemdaling en Kabel en leidingen’.

Deze partijen zetten zich ervoor in dat de bewoners en organisaties in hun regio kunnen beschikken over de beste nutsvoorzieningen en netwerken. Het lijkt voor veel mensen een vanzelfsprekendheid dat deze voorzieningen het altijd doen maar als er storingen zijn dan loopt de frustratie vaak al snel op en moet er snel gehandeld worden.

Er schuilt een hele wereld achter het ontwerp, de aanleg, exploitatie en beheer van kabels en leidingen. Een nog onderbelicht punt is de extra complexiteit die de slappe ondergrond met zich brengt. Betrokkenen geven al jaren aan dat bij het ontwerp en de aanleg van kabels en leidingen onvoldoende rekening wordt gehouden met de gevolgen van bodemdaling. Maar hetzelfde geldt ook andersom, dat er bij reconstructies als gevolg van bodemdaling te weinig rekening wordt gehouden met de levenscyclus en werkprocessen rondom kabels en leidingen. Het gevolg is schade aan netwerken, afknappende leidingen met gevaarlijke situaties tot gevolg, extra (onvoorziene) kosten door een kortere levensduur en onbegrip en overlast voor bewoners en bedrijven.

 

Het kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen en het COB Platform Kabels en leidingen hebben dit vraagstuk samen opgepakt en in de sessie van 8 december uitgediept langs 4 thema’s:

  1. Reconstructieprojecten aanpak bodemdaling;
  2. Assetmanagement en levenscyclus benadering;
  3. Werken met zettingsarme materialen;
  4. Aanlegvoorschriften nieuwbouwsituaties.

 

De opbrengst van de ochtend was dat de meedenkers samen drie concrete deelexpedities hebben geformuleerd waarover men enthousiast was:

  • Checklist omgaan met kabels en leidingen in reconstructieprojecten;
  • Beslisboom assetmanagement;
  • Factsheet/ keuzemenu zettingsarme materialen.

 

Op korte termijn zullen deze drie ideeën op papier worden uitgewerkt en zal uit deze drie een keuze worden gemaakt voor de in 2023 te starten deelexpeditie.

 

Meedoen?

Ben je geïnteresseerd in een rol in deze initiatieven meld je dan bij Robert van Cleef  of Rudi Zoet.