top

Bodemdaling, hoe gaat de gemeente Rotterdam daarmee om?

10 mei 2023

Bodemdaling is in veel steden, vooral in het westen van Nederland een probleem. Ook een grote stad als Rotterdam kampt met deze problemen.

In deze videoboodschap wordt toegelicht hoe de gemeente Rotterdam omgaat met bodemdaling in deze stad.